سمپاش توربینی باغی- اتومایزر شناخت وکاربرد:
این سمپاش جهت مبارزه با انواع آفات و بیماریها و همچنین اسپری کردن محلول های تقویتی در کلیه ی باغات مکانیزه مرکبات، پسته ، هلو ، زیتون ، سیب و... مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا:


-یکنواختی عملیات سمپاشی بدلیل یکنواختی قطر ذرات سم و حذف خطای انسانی در سمپاشی
-کاهش مصرف سم به میزان حدود 50% در مقایسه با سمپاش لانسدار و عدم ریزش سم روی زمین
-حفظ محیط زیست
-کاهش هزینه سمپاش با حذف نیروی کارگری
-افزایش سرعت عملیات سمپاشی تا 7 برابر
انواع سمپاش:
 سوار شونده (اتصال سه نقطه)
 کششی (اتصال یک نقطه)


ویژگیهای سمپاش:


-مخزن پلی اتیلن3 تکه شامل:
الف=مخزن اصلی
ب-مخزن شستشوی دست
ج-مخزن شستشوی مدار سمپاش
-مجهز به صافی  فشار جهت  جلوگیری  از  گرفتگی  نازل ها
-مجهز  به پرکن مخزن  مکشی  ( عدم  ارتباط  مخزن  سم  با منابع آب)
-مجهز  به گیربکس  دو  سرعته  در  افزایش کار آیی  سمپاش هنگام کاربا تراکتورهای مختلف به منظورمصرف بهینه سوخت
-مجهز به نازلهای ضد چکه(حفظ محیط زیست)
-مجهز  به همزن هیدرولیکی به منظور یکنواختی محلول سم در زمان سمپاشی
-مجهز به سیستم کلاچ مخصوص به منظورانتقال افزایشی نیرو از حداقل به حداکثرجهت جلوگیری از صدمات وارده به پمپ وگیربکس


انواع سمپاش:


سوارشونده
کششی