دستگاه نایلون بازکن مرکبات


این دستگاه به ­منظور خارج کردن میوه از کیسه­ های پلاستیکی ساخته شده است.

این دستگاه به ­منظور خارج کردن میوه از کیسه­ های پلاستیکی ساخته شده است.

در این دستگاه ابتدا سبد میوه ­ها توسط کارگران بر روی سینی و روی دستگاه تخلیه و سپس بازبینی می­شوند تا از ورود ضایعات و پوسیدگی جلوگیری کنند و سپس توسط دستگاه میوه ­ها از کیسه­ های پلاستیکی خارج شده و در سبدهایی که در انتهای رولیک ­ها قرار دارند جمع ­آوری می­شوند.