سمپاش توربینی مزارع، توربولاینر


سمپاش توربینی مزارع، توربولاینر

شناخت و کاربرد:
این سمپاش جهت مبارزه با انواع آفات و بیماری در کلیه مزارع درختان مرتفع از جمله نخلیات و نیز محلول پاشی در سطح وسیع برای مبارزه با آفاتی نظیر سن گندم، ملخ و غیره کاربرد فراوان دارد.

 

مزایا:
یکنواختی عملیات سمپاشی بدلیل یکنواختی قطر ذرات سم و حذف خطای انسانی در سمپاشی
کاهش مصرف سم به میزان حدود 50% در مقایسه با سمپاش ها لاندار و عدم ریزش سم روی زمین 
حفظ محیط زیست
کاهش هزینه سمپاشی با حذف نیروی کارگری
افزایش سرعت سمپاشی تا 7 برابر(جایگزین هواپیمای سمپاش)
 ویژگیهای سمپاش:
-مخزن پلی اتیلن3 تکه شامل:
الف=مخزن اصلی
ب-مخزن شستشوی دست
ج-مخزن شستشوی مدار سمپاش
-مجهز به صافی فشار جهت جلوگیری از گرفتگی نازل ها
-مجهز به پرکن مخزن مکشی ( عدم ارتباط مخزن سم با منابع آب)
-مجهز به گیربکس دو سرعته در افزایش کار آیی سمپاش هنگام کاربا تراکتورهای مختلف به منظورمصرف بهینه سوخت
-مجهز به نازلهای ضد چکه(حفظ محیط زیست)
-مجهز به همزن هیدرولیکی به منظور یکنواختی محلول سم در زمان سمپاشی
-مجهز به سیستم کلاچ مخصوص به منظورانتقال افزایشی نیرواز حداقل به حداکثرجهت جلوگیری از صدمات وارده به پمپ و گیربکس
-قابلیت تغییر زاویه توربین بصورت هیدرولیک
انواع سمپاش:
1سوارشونده(اتصال سه نقطه ای) 
2کششی(اتصال مالبند)