مجموعه هرس و برداشت پنوماتیک


شناخت و کاربرد:

این ماشین آلات و ابزار به منظور هرس کلیه باغ ها, تاکستان ها و فضای سبزشهرهاکاربرد فراوان دارد که شامل دو نوع زیر می باشد:

-1مدل تـراکتوری

-2مدل فـرغونی (چرخ دار(

ویژگی های این دستگاه:

کاهش مصرف سوخت به دلیل مجهز بودن به شانه گاز اتوماتیک

در مـدل فرغونی

کاهش نیروی انسانی مورد نیاز

رانـدمان بالا

عـمر طولانی قـطعات

استفاده از تراکتور با حداقل توان (25 اسب بخار(

سـرعت بـسیار بالا