دستگاه استرچ پالت


دستگاه استرچ پالت اصلی¬ترین و پرکاربردترین دستگاه در زمینه استرچ کردن پالت می باشد.

 

 

دستگاه استرچ پالت اصلی¬ترین و پرکاربردترین دستگاه در زمینه استرچ کردن پالت می¬باشد. استفاده از دستگاه استرچ گالت به دلیل استحکامی که به محصولات می¬بخشد باعث جلوگیری بسیاری از آسیب های فیزیکی می¬شود.
استرچ پالت چیست؟
استرچ پالت، پالت بند یا تورپیچ که نام دیگر این دستگاه است، ماشینی است که برای بسته بندی تعداد مشخصی محصول که روی یک پالت به روی هم چیده شده اند، به¬کار گرفته می¬شود.
-  قابلیت بسته¬بندی تور یا سفلون را دارد.
-  قابلیت تنظیم سایز های مختلف پالت را از لحاظ ارتفاع و عرض دارد.
-  پرتابل می¬باشد و به راحتی قابل حمل و نقل است.